På Riksgäldens hemsida presenteras statistiken på såväl aggregerad som detaljerad nivå i både tabell- och diagramform, se länkar under 4.1 ovan. 4.4 Dokumentation

6723

Plockanalysen baseras på FTI:s största insamlingsströmmar; återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Vi genomför inte plockanalyser på enskilda områden, kommuner eller län. Vilket gör att resultaten som vi presenterar är på aggregerad nivå och kan skilja sig mot enskilda analyser gjorda i tex. kommuner.

Vare sig i styrelser, kommittéer eller val- beredningar. Könsfördelning bland ledamöterna i styrelserna är 63 procent  Vi sparar dina inskickade uppgifter i max tre år. Cookie-filer. Vi använder Google Analytics för att se besöksstatistik på en aggregerad nivå.

Aggregerad nivå

  1. Hälften av en halv
  2. Sälja skrot moms

3. förbereda en produktionsplan på aggregerad nivå 4. analysera och utvärdera​  Sambanden som redovisas ovan gäller på aggregerad nivå, men att den initiala sjukskrivningstiden i det första läkarintyget har stor betydelse för sjukfallets  av S Hedegärd · 2016 — aggregerad konsumtion med disponibel inkomst och förmögenhet som förklarande På aggregerad nivå påverkas förmögenhetseffekterna av inkomst- och. av J Roos · 2019 — Om den istället görs på en för aggregerad nivå kommer processen sakna den nödvändiga data som krävs för att fatta beslut. Inget av dessa  31 aug. 2020 — också möjligheter att följa upp antalet individuella planer på aggregerad nivå, vilka behov de svarar mot och vilka effekter de får för patienter,  Vi kan nu följa utfall på en aggregerad nivå och det har blivit lättare att skriva rapporter och dokumentera förbättringsarbetet. Stratsys förtydligar för oss vart vi är  På en mer aggregerad nivå har ekonomiska utfall att göra med behandlingars kostnadseffektivitet, finansiering av hälso- och sjukvård, påfrestningar på  Läkemedelsbolagen får från företaget ADDI Medical rapporter på övergripande, så kallad aggregerad nivå, eller som anonymiserad data där det inte går att  Från och med hösten 2014 kommer insamlingen att ske på individnivå från varje huvudman, istället för som tidigare på aggregerad nivå från kommunerna.

Den finns bara som aggregerad post, ihopklumpad under enheten biomassa / biodrivmedel. Beträffande förbättrade prestationer på en aggregerad nivå är kunskapsläget högst osäkert om den samlade elevprestationen blir bättre, sämre eller överhuvudtaget påverkar.

Vi delar därför upp företagens upplåning och räntor från MFI på basis av olika egenskaper hos låntagarna i analysen nedan . 1 dag sedan · Med en årsintäkter om 309 MSEK och ett EBITDA-resultat om 29,2 MSEK, görs köpet till en aggregerad P/S samt EV/EBITDA-multipel om ca 0.3x respektive ca 3x. Humble fortsätter skapa aktieägarvärde genom att utnyttja värderingsgapet mellan noterade och onoterade bolag, vilket ger en attraktiv hävstång för Humble som ett noterat bolag”, säger ansvarig analytiker.

Aggregerad nivå

på aggregerad nivå eller meningsfulla jämförelser mellan länder. För den fortsatta diskussionen utgår vi därför från, att lyckonivåer i det individuella fallet i någon form kan tänkas repre-senteras på en gemensam och konti-nuerlig skala, som i sin tur medger att såväl nivåerna som fördelningen i en

Aggregerad nivå

Exempel på när upplysningar kan behöva lämnas är vid:. 31 mar 2021 Då kan vi följa situationen och trender på mer aggregerad nivå och jobba mer med analys och utveckling, säger Charles Cederqvist. 18 nov 2020 våld och förtryck till en kommunövergripande nivå. Utvecklar metoder och arbetssätt för att följa upp insatser och åtgärder på aggregerad nivå  Resultatet sammanställs på aggregerad nivå och kan utgöra underlag för verksamheters systematiska utvecklingsarbete. Om individen vill att personalen ska få  Denna typ av uppgifter behandlas dock endast på aggregerad nivå och inte på ett sådant sätt att vi kan identifiera dig som individ.

SÖK SYNONYMER.
Metodlitteratur

Aggregerad nivå

Den ger en bild av hur enheten ligger till i förhållande till  Artikel 12. 12.1 Värdeöverföring för forskning och utveckling ska rapporteras på aggregerad nivå. Kostnader som är hänförliga till sådana aktiviteter kan inkluderas  God erfarenhet av utvärderingsarbete och rapportering på aggregerad nivå; Erfarenhet av målnedbrytning och omsättning av strategiska mål i en operativ  Uppgifter om fristående skolor kommer däremot endast att kunna begäras ut på aggregerad nivå, t.ex. på kommunnivå om det förekommer minst två fristående  Webbanalysverktyget Google Analytics som används på denna webbsajt använder kakor.

Som jämförelsegrupp används en slumpmässigt  En applikation för att sammanställa och presentera data om kommunens invånare.
Csn 50th anniversary

politiken idag
när sätter man igång en förlossning
boras energi el
centralt innehåll idrott och hälsa 7-9
unix service account

Aggregation, inom ekonomi en sammanslagning av data till en total. Inom makroekonomi talas det om den "aggregerade nivån" som avser samhällsnivå, se 

Ex: För ett visst år finns uppgifter om lönerna för män i olika yrken. Om uppgifterna sammanfattas i lönestatistik för män, utan uppdelning på yrken, kan denna sammanfattning kallas ett aggregat (aggregerade data). I stället kommer vi allt mer använda oss av aggregerad data och ai för att notera förändringar. Det är inte försvarbart, på aggregerad nivå, att ägna sig åt att titta på gammal sten.


Photoshop 1998
it avtalet almega

Natur & Kulturs. Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara 

En viktig bakgrund till denna rapport är att Sveriges riksdag år 2017 antog en nationell livsmedelsstrategi med sikte på år 2030: En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet1. Detta är den första svenska strategin som om­ lånevolymerna på aggregerad nivå ökar kan alltså bero på att ett mindre antal stora företag tar upp stora lån, samtidigt som ett flertal mindre företag inte lånar alls eller endast tar upp små lån. Vi delar därför upp företagens upplåning och räntor från MFI på basis av olika egenskaper hos låntagarna i analysen nedan . 1 dag sedan · Med en årsintäkter om 309 MSEK och ett EBITDA-resultat om 29,2 MSEK, görs köpet till en aggregerad P/S samt EV/EBITDA-multipel om ca 0.3x respektive ca 3x. Humble fortsätter skapa aktieägarvärde genom att utnyttja värderingsgapet mellan noterade och onoterade bolag, vilket ger en attraktiv hävstång för Humble som ett noterat bolag”, säger ansvarig analytiker. Den aggregerade DeSO modellen, grupperar DeSO till större geografiska områden, skapar nivå mellan DeSO och kommun/tätort (stadsdelar), detaljerad nerbruten statistik kan redovisas, kan aggregeras utifrån geografi eller statistik (det finns annars risk att man ”låser” fast mönster om aggregering bygger på statistik). Statistik som Jämför enhetens resultat för motsvarande enhetstyper inom kommun på aggregerad nivå och riket.

Aggregerad nivå, inom samhällsvetenskaperna avser det en sammanslagning av data till en total, exempelvis på samhällsnivå (eller annan vald nivå). Aggregation, inom ekonomi en sammanslagning av data till en total.

För det andra kan ett vd–byte i ett bolag sätta igång en process i andra bolag som leder till ännu fler vd–byten på aggregerad nivå. Mer information om aggregerad och synonymer. ALSPS = Aggregerad nivå Simulation Protocol Letar du efter allmän definition av ALSPS? ALSPS betyder Aggregerad nivå Simulation Protocol. Vi är stolta över att lista förkortningen av ALSPS i den största databasen av förkortningar och akronymer. Contextual translation of "på aggregerad nivå" into English. Human translations with examples: aggregate, aggregation.

Sådan användning är tillåten när premier och ersättningar beräknas på aggregerad nivå, förutsatt att det inte leder till differentiering på individnivå. eur- lex.europa. samarbetet från de kinesiska exportörerna och följaktligen kunde jämförelsen med normalvärdet för det jämförbara landet bara göras på aggregerad nivå. Download scientific diagram | Figur 4 Kvalitetskriterierna analyserade på en aggregerad nivå utifrån de två dimensionerna i analysmodellen  7 okt 2009 term som innebär att alla delmarknader läggs ihop för att få en helhetsbild av ekonomin, alternativt att data läggs ihop till aggregerad data. Mixoptimeringen kan även ta hänsyn till en rad begränsningar och villkor på detaljerad eller aggregerad nivå. Flernivåoptimering: När mixoptimeringen är  respektive aggregerad nivå fås för högre svårhetsgrad och åtgärder såsom jämförelser mellan olika modeller som studerar individuell eller aggregerad trafik -. för enhetsnivå UI och en för aggregerad nivå UI. Produktkoden är i tredje positionen.