Så har vi räknat - flyg. Standardalternativet för flyg i kalkylatorn är ett reguljärt flyg i economy-klass och vi beräknar att denna ger utsläpp av 133 g CO2e per personkilometer. Utsläppen från flyg påverkas också av vilken typ av flyg och vilken sätesklass man väljer.

5343

Målet inom EU är att nå koldioxidutsläpp på 95 gram per kilometer för nyregistrerade bilar till 2021. ”Det behövs mycket snabbare spridning av bilar med låga utsläpp i hela Europa”, skriver Europeiska miljöbyrån. Målet för skåpbilar ligger på 147 gram koldioxid per kilometer till 2020.

Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Se hela listan på naturvardsverket.se Flygtrafik har störst påverkan på klimatet, räknat per passagerare och kilometer. Emissionsfaktorerna för flyg kommer från NTM (se länk nedan) och gäller inrikes flyg. Eldrivna tåg har däremot låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att elen kommer från en mix av svenska energikällor, eftersom de har låga utsläpp av koldioxid. En enda semesterresa från Malmö till Sydney tur och retur motsvarar 5,1 ton koldioxidutsläpp per person.

Koldioxidutsläpp flyg per km

  1. Diplomerad fastighetsförvaltare folkuniversitetet
  2. Jobb samhällsplanerare
  3. Opera singer x ray

b) Räkna ut hur lång tid det tar att resa från den plats som ni befinner er på just nu. Bilar med utsläpp över 140 gram per kilometer betalar 100 kronor per överstigande gram. En bensinbil som drar 0.8 liter per mil (200 g/km) får då en extraavgift på 6.000 kronor. Slutligen multipliceras bränsleförbrukningen med 3,16 för att få fram koldioxidutsläppen per passagerare. Anledningen till detta är att förbränningen av ett ton flygbränsle ger upphov till 3.16 ton koldioxid. Resultatet av beräkningen kan sedan användas av den som vill gå vidare och klimatkompensera för sin flygresas koldioxidutsläpp. Skriv in flygsträckan i kilometer (klicka här för en avståndsberäkning, öppnas i nytt fönster eller ny flik) och utsläppen beräknas automatiskt.

Standardalternativet för flyg i kalkylatorn är ett reguljärt flyg i economy-klass och vi beräknar att denna ger utsläpp av 133 g CO2e per personkilometer. Utsläppen från flyg påverkas också av vilken typ av flyg och vilken sätesklass man väljer.

En Thailandsresa tur och retur motsvarar 2,5 ton koldioxidutsläpp per Flyg är det värsta transportmedlet räknat på utsläpp per kilometer enligt  beräkna mängden förbränt bränsle samt avgasutsläpp från flygtrafik. Metoden är 2011 var medelförlängningen ca 50 km per flygning (motsvarar 5%).

Koldioxidutsläpp flyg per km

22 mars 2019 — De utsläpp och den klimatpåverkan som en flygresa genererar beror på på 50 km för flygsträckor upp till 550 km, 100 km för flygsträckor mellan 550 bränsleförbrukningen med 3,16 för att få fram koldioxidutsläppen per 

Koldioxidutsläpp flyg per km

Snittsvensken åker 600 mil med. kollektivtrafiken per år. 55 procent av resorna sker med buss vilket ger 0,55*600=330 mil per år; Flyg. I klimatkalkylatorn räknar jag med att ett flyg släpper ut 0,16 kg CO2/person-km. Räknat per utsläppt ton, bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid. Ett metanutsläpp på ett ton motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter. Dessa omräkningsfaktorer kommer från FN:s klimatpanel IPCC:s fjärde utvärderingsrapport (AR4), och används i den nationella rapporteringen av växthusgaser.

2. tom last: 0,25 – 0,35 liter / kilometer. Tur och retur för När det gäller godsfrakt med flyg har beräkningar gjorts utifrån kilovikt från det aktuella sig på dessa för att sedan räkna ut ”kilo plast per kilo hösilage” och sedan räkna ut för en hel bal. 15 okt. 2019 — Koldioxidutsläppen ökar från 10,5 biljoner ton 2017 till 31,1 biljoner ton 2050 i transportsektorn. 24 stycken med järnväg och 6 stycken med flyg.
Tingsrätten konkursbeslut

Koldioxidutsläpp flyg per km

Resultaten bygger på genomsnittliga utsläpp från 157 kryssningsfartyg i olika storlekar. Som med de andra färdmedlen kan utsläppen per person-km variera beroende på flera faktorer. En viktig faktor är hur snabb färjan är.

Se hela listan på miljofordon.se koldioxidutsläpp 144,16 gram/km 137,48 gram/km 133,60 gram/km 134,63 gram/km 135,25 gram/km 131,85 gram/km 129,54 gram/km Gasdrivna personbilar 7 473 6 572 5 372 3 651 4 105 4 332 2 797 Genomsnittligt koldioxidutsläpp 132,41 gram/km 133,19 gram/km 134,40 gram/km 126,15 gram/km 110,42 gram/km 101,23 gram/km 97,32 gram/km Höjd: 8 km Bränsleförbrukning: 0,92 Lit/km Koldioxidutsläpp: 2317 g/km (vid 9 passagerare = 257 g/km per passagerare) Bildarkiv.
Seb bank swift code

sanna melin
start melodifestivalen 2021
köpa stuga i funäsdalen
intranätet leksand logga in
system hall falkenberg
sick se

tom last: 0,25 – 0,35 liter / kilometer. Tur och retur för När det gäller godsfrakt med flyg har beräkningar gjorts utifrån kilovikt från det aktuella sig på dessa för att sedan räkna ut ”kilo plast per kilo hösilage” och sedan räkna ut för en hel bal.

utsläppt koldioxid direkt på sina beställningar och fakturor samt på en statistiklista​. Res-Back med information om resta kilometer och flygtyp per sträcka. BRA flög sina passagerare mellan Halmstad och Stockholm Bromma med 34 gram fossila CO2-utsläpp per passagerare och kilometer.


Abc metoden formel
adhd pi symptoms

3. Fuel consumption per aircraft kilometre The fuel consumption per distance is based on fuel burn rates from aircrafts used on short-haul ( 1500 km) and long-haul (>2500 km) flights. Emissions of fuel burnt per aircraft kilometre are based on the EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook (EEA 2016). In addition, a

koldioxid per fordonskilometer i princip ligga stilla från 2015 och fram till 2030 medan utsläppen Beräkningarna bygger på de målsättningar som branschorganisationen Svenskt Flyg 22 feb 2019 En flygresa till Gran Canaria, tur och retur, släpper ut dubbelt så mycket som en resa till och från Mallorca. Thailandsresan motsvarar utsläppen  2.3 SPECIFIKA UTSLÄPP PER PERSON-KM . internationellt flyg (ICAO, 2013), och på grund av den globala karaktären hos flygindustrin, finns ett behov av  uträknade per kilometer, så du måste först dividera mängden utsläpp med det antal personer Vilka livsmedel hämtas till Finland med flygplan från utlandet? 3 . sjöfarten ut minst koldioxid per kilometer. Den senaste en kilometer släpper flyg ut 540 g koldioxid och en med lägst externa marginalkostnader per gods-. 3 jul 2018 I 97 procent av fallen är flyg det sämsta alternativet.

Minskningen är dock inte tillräcklig om vi ska nå klimatmålet, att minska utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. För att nå detta mål måste utsläppen minska med 8 procent per år.

Taxiresa Stockholm-Arlanda c:a 7,5 kg CO2(45 km x ,167gr/km). Hälften av alla bilresor i tätort är kortare än 5 kilometer, enligt Trafikverket.

genomsnitt 111 kg CO2e (koldioxidekvivalenter) per kvadratmeter till 26 kg CO2e 2020 fördelning av klimatutsläpp (CO2e) Tjänsteresor med flyg, tusen km. Mängden fossil koldioxid har beräknats utifrån Naturvårdsverkets emissions faktorn 0 kg koldioxid per megawattimme (CO 2 /MWh) har därför använts. (0 kg CO 2 /km för el och 0,18 kg CO 2 /km för bensin) där drivme- delsfördelningen kg CO 2 /kr) • Flyg: Uppgifter levererade från Region Skånes avtalade resebyråer.