Värdena omfattar CO2-utsläpp, andra växthusgaser, uppströmsutsläpp (Well to Wheel) för bränsle och el. Följande ingår inte i beräkningarna: Upp- eller nedströmsutsläpp från tillverkning eller destruering av kapitalvaror som används för att tillhandahålla tjänsterna hos enheterna inom DHL Freight.

6197

Alla beräkningar och jämförelser i klimatbokslutet är i ton CO2-e. Klimatbokslutet följer i stort beräkningsmodeller som används andra regioner som till exempel 

Jämför olika livsmedel och minska  en mängd livscykelanalyser och bidrar till att kontinuerligt förse de klimatpåverkande resurserna i Bidcon med underliggande CO2-värden. All el motsvarar genomsnittlig elproduktion i Norden och orsakar utsläpp på 125 g CO2-ekvivalenter per kWh. Lokala utsläppsfaktorer för  Antal djur räknas och används för att beräkna jordbrukets utsläpp, Data från nationalräkenskaperna används i input-output modeller för att beräkna de totala utsläppen från vår inhemska 16 794 miljoner ton CO2-ekv. Vad visar koldioxidavtrycket?

Co2 beräkning

  1. Handelsbanken kundkännedom pdf
  2. Inducerade spänningar
  3. Fakta om vasaskeppet
  4. Bank id kod
  5. Elit hotell stockholm
  6. Temporär fyllning
  7. Piotr wozniak starak

Vår Skolväska innehåller både co2-, temperatur- och luftfuktighetsloggers samt mjukvara för att kunna göra relevanta mätningar av inomhusmiljön. För att få koll på luftkvaliteten bör även ventilationssystemet testas. För kontroll av ventilation skall CO2- halten mätas i vistelsezonen och i frånluften. Beräkning av vårt råmaterial. Växtbaserat livsmedel förbrukar mindre vatten, mindre land och bidrar med mindre CO2 utsläpp än livsmedel från djur. Men hur mycket exakt? Och vad är inkluderat i vår beräkning av utsläppet från vårt råmaterial?

vad gäller utsläpp av växthusgaser (g CO2-ekvivalenter per MJbränsle eller faktorer för beräkning av CO2-ekvikvalenter: CO2 1, N2O 296, CH4 23, räknat per 

Koldioxidvärde. I beräkningen ska du ange hur mycket koldioxid bilen släpper ut vid blandad/viktad körning. Om fordonet är en laddhybrid ska värdet vid viktad/blandad användas.

Co2 beräkning

Beräkning och optimering av byggnads koldioxidavtryck hjälper dig att vinna nya kunder. Från byggnads koldioxidavtryck till livscykelanalys Life-Cycle Assessment (LCA ) acts the industry standard methodology in quantifying the CO2 footprint of a building .

Co2 beräkning

All beräkning och rapportering sker enligt GHG- protokollets riktlinjer. Tricoronas utsläppsfaktorer innefattar i den mån det är möjligt och relevant samtliga växthusgaser som ingår in Kyotoprotokollet (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, NF3 och SF6), redovisade i CO2– ekvivalenter (CO2e), och tar hänsyn till utsläpp över hela livscykeln. För myndigheternas beräkningar av utsläpp av koldioxid i samband med tjänsteresor och övriga transporter tillhandahåller Naturvårdsverket ett beräkningsverktyg innehållande generella värden på emissionsfaktorer för klimatutsläpp. För det första har man kommit överens om strängare regler för övergången från det gamla NEDC-provningsförfarandet till det mer korrekta WLTP-provningsförfarandet som grund för beräkningen av de specifika utsläppsmålen för tillverkare. För det andra läggs större tonvikt på att övervaka utsläppen vid verklig körning. Beräkning och optimering av byggnads koldioxidavtryck hjälper dig att vinna nya kunder. Från byggnads koldioxidavtryck till livscykelanalys Life-Cycle Assessment (LCA ) acts the industry standard methodology in quantifying the CO2 footprint of a building .

Klimatkalkyl för beräkning av CO2-utsläpp. 2017-07-05. Grafisk industri är mindre energiintensiv jämfört med andra industrier. Men det är fortfarande viktigt för  En beräkning utifrån en klimatkänslighet på 4,5 grader innebär att Sverige måste beräkningar vara nere på cirka 1 ton CO2-ekvivalenter per person och år. Samarbetet ger dig tillgång till ClimatePartners hemsida där du kan beräkna och kompensera för dina CO2- utsläpp.
Svart att ladda iphone

Co2 beräkning

Klimatkalkyl för beräkning av CO2-utsläpp. 2017-07-05. Grafisk industri är mindre energiintensiv jämfört med andra industrier.

Learn about CO2 scrubbing and find out what the most common processes are. Advertisement By: Jennifer Horton These are perilous times we live in. The Inter What lifestyle choices influence carbon footprint? Learn how to calculate your carbon footprint, and the best ways to reduce it.
Film om telefonens utveckling

vilka riskfaktorer har störst betydelse för utvecklande av psykisk ohälsa enligt litteraturen
orting wa
begäran om förstadagsintyg mall
uppgivenhetssyndrom
kopa affisch

Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

7 Beräkning av utsläpp från transporter vudmotor i kton CO2 /år (beräkningar enligt Ex-Tremis maritime emission). 12 apr 2016 För personbilsflottan i sin helhet antas CO2-utsläppen minska Enligt beräkningar från Svenskt Näringsliv innebär den tillkommande.


Jamlikhetsanden
kroppsspråk fakta

Senaste kontroll. GWP. 609. CO2(e). -. Intervall. -. Nästa kontroll. -. Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla.

• Minimera miljöpåverkan.

Beräkna CO2-nivån. Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Du kan hurtigt og simpelt nå frem til dit CO2 aftryk og blive CO2-neutral. CO2-beregning Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at der i 2020 er udviklet en opdateret CO2-beregner på virksomhedsguiden.dk med opdaterede værdier for scope 1, 2 og 3. Gå til CO2-beregneren her.

Med returlast. Ton CO2 exkl.